fundusze-europejskie

 

 

 

W dniu 20 grudnia 2019 roku firma Composite-Works Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn: „Usługa badawczo-rozwojowa mająca na celu opracowanie technologii produkcji oraz opracowanie nowego produktu-nadajnika BLE (Bluetooth Low Energy)” w ramach „poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”.

Celem głównym ww. projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji, a następnie sprzedaży nowego produktu, w oparciu o nową technologię produkcji. Nadajnik umieszczony w oprawce okularowej będzie służyć do komunikacji jednostronnej z odbiornikiem telefonicznym, a odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem będzie stale rejestrowana. W przypadku utraty łączności w odbiorniku włączyłby się sygnał alarmowy z jednoczesną informacją na mapie odbiornika o ostatniej lokalizacji nadajnika. Ze względu na przeznaczenie oraz niewielkie rozmiary produkt zostanie przygotowany w oparciu o opracowaną technologię produkcji uwzględniającą zastosowanie optymalnych materiałów oraz wykorzystanie aplikacji mobilnej i wykorzystaniem technologii Bluetooth.

Wdrażana innowacja produktowa oraz procesowa w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy pozwoli uzyskać efekty:

– Wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu,

– Zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa wśród potencjalnych kontrahentów,

– Pozyskanie nowych rynków zbytu,

– Wzrost konkurencyjności,

– Budowa nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku firmy.

 

Całkowita kwota na realizację projektu wynosi 483 759.00 PLN, w tym kwota dofinansowania z funduszy europejskich:  334 305.00 PLN.

 


 

 

 

W dniu 27 lipca 2021 r. firma Composite-Works Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn: „Zakup usugi B+R w celu opracowania i przetestowania połączenia technologii twardych pokryć DLC (Diamond like Carbon) w połączeniu z różnokolorowymi powłokami dekoracyjnymi PVD” w ramach „poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”.

Celem głównym ww. projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji, a następnie sprzedaży nowego produktu, w oparciu o nową technologię produkcji. Technologia będąca przedmiotem opracowania: połączenie technologii twardych pokryć DLC (Diamond like Carbon) w połączeniu z różnokolorowymi powłokami dekoracyjnymi PVD dla potrzeb produkcji okularów ze stali nierdzewnej. Poprzez połączenie tych dwóch technologii zamierzamy stworzyć powierzchnię, która nie tylko będzie kolorowa, ale również twarda, nieścieralna i hypoalergiczna.

Celem projektu jest otrzymanie opracowanej nowej technologii osiągniętej w wyniku przeprowadzonych prac B+R. 

Efektami wdrożenia będą: wzrost przychodów, wzrost innowacyjności naszej firmy, szersze możliwości konkurowania – wszystko to możliwe po wdrożeniu wyników prac do działalności gospodarczej.

Całkowita kwota na realizację projektu wynosi 475 665.60 PLN, w tym kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 328 712.00 PLN.

 

 


 

 

 

Firma Composite-Works Sp. z o.o. dzięki szeroko zakrojonym pracom badawczo – rozwojowych
skupiającym się na opracowaniu nowej technologii produkcji, oferuje Państwu innowacyjne
urządzenie: nadajnik BLE (Bluetooth Low Energy) do zastosowania w przemyśle optycznym.
Nadajnik umieszczony w oprawce okularowej służy do komunikacji jednostronnej z odbiornikiem
telefonicznym, a odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem jest stale rejestrowana.

Cechy i funkcjonalności produktu:

– waga urządzenia nie przekracza 4 gram

– moduł do produkcji z materiałów do druku 3D

– dedykowana ładowarka

– miniaturyzacja

– szybkość działania

W przypadku zainteresowania produktem lub współpracą w zakresie dystrybucji zapraszamy do
kontaktu.