fundusze-europejskie

 

 

 

W dniu 20 grudnia 2019 roku firma Composite-Works Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn: „Usługa badawczo-rozwojowa mająca na celu opracowanie technologii produkcji oraz opracowanie nowego produktu-nadajnika BLE (Bluetooth Low Energy)” w ramach „poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”.

Celem głównym ww. projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji, a następnie sprzedaży nowego produktu, w oparciu o nową technologię produkcji. Nadajnik umieszczony w oprawce okularowej będzie służyć do komunikacji jednostronnej z odbiornikiem telefonicznym, a odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem będzie stale rejestrowana. W przypadku utraty łączności w odbiorniku włączyłby się sygnał alarmowy z jednoczesną informacją na mapie odbiornika o ostatniej lokalizacji nadajnika. Ze względu na przeznaczenie oraz niewielkie rozmiary produkt zostanie przygotowany w oparciu o opracowaną technologię produkcji uwzględniającą zastosowanie optymalnych materiałów oraz wykorzystanie aplikacji mobilnej i wykorzystaniem technologii Bluetooth.

Wdrażana innowacja produktowa oraz procesowa w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy pozwoli uzyskać efekty:

– Wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu,

– Zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa wśród potencjalnych kontrahentów,

– Pozyskanie nowych rynków zbytu,

– Wzrost konkurencyjności,

– Budowa nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku firmy.

 

Całkowita kwota na realizację projektu wynosi 483 759.00 PLN, w tym kwota dofinansowania z funduszy europejskich:  334 305.00 PLN.